Dianc gêm i chwarae ar-lein

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Dianc gemau ar-lein. Gemau hwyl i chwarae dianc ar-lein

Rhyddid yn air a ddefnyddir yn aml ym mhob maes. Rhyddid i weithredu, rhyddid dewis, rhyddid crefyddol. Rhyddid yn un o'r pethau hynny sy'n cael ei werthfawrogi iawn gan bobl. Gan fod dyn yn unig ryddid-cariadus creadur nad yw'n goddef pan fydd ei derfyn. Dim rhyfedd gosb fwyaf sylfaenol am drosedd cafodd ei ddewis cyfyngu ar ryddid mewn sefydliadau - carchardai. Pobl cyn cof Amser deall bod cyfyngu ar y rhyddid dyn, ei allu i gyfathrebu gydag aelodau eraill o gymdeithas ac i fyw fel y mae am, mae'n gosb anodd iddo. Awydd naturiol i gyfyngu ar ryddid o bob math yw osgoi, dynged hon, ac os nad ydych yn gallu, yna bydd y rhyddhau o'r carchar. Felly cododd y cysyniad o ddianc. Cyn gynted ag y mae pobl o ryddid, a oedd yn ceisio cyfyngu, mae awydd i ddianc rhag y cyfyngiad. Ar y pwnc hwn ei ffilmio nifer o ffilmiau fel ffuglen ac antur y mae'r prif gymeriadau ddianc rhag y troseddwyr drwg a dioddefaint dramatig a seicolegol a agony yn dangos carcharorion. Chwedl y genre yn cynnwys y ffilm "The Redemption Shawshank" lle mae'r prif gymeriad dros y blynyddoedd aeth at ei nod i fod yn rhydd, peidiwch â digalonni ac nid ydynt yn ildio oherwydd y methiannau ar ddiwedd y ffilm, mae'n dal yn cael y nod a dod o hyd i ryddid hir-ddisgwyliedig. Hefyd, peidiwch bennod dywyll o'r un peth "Escape" enw a enillodd miliynau o gefnogwyr ledled y byd. Felly, cyffwrdd chwant pobl am ryddid, datblygwyr gêm gwelodd gyfle gwych i greu genre newydd. Gemau dianc dechreuodd ymddangos mewn niferoedd mwy yn y siopau, maent yn seiliedig ar ffilmiau a sioeau teledu o ba braslunio. Gemau Ar-lein Escape cynnig dewis ehangach o sefyllfaoedd. Yma byddwch yn gallu rhedeg gyda'r carchar, torri'r dellt a gwarchodwyr heb darfu arnynt. Y bydd yn ymladd yr ysbyty meddwl, sy'n rhedeg drwy'r coridorau mewn caethiwo o nyrsys yn ceisio cysylltu â chi a thorrwch sylweddau. Neu, gallwch ddamweiniol ar goll yn y beddrod Pharo beth yw, ac yna mae gennych broblem, nid yn unig sut i gael ottudova, ond hefyd sut i ddianc rhag y mummy sy'n dod i chi ar y sawdl. Gêm Escape yn y bôn yn ymarfer da i'r ymennydd, gan fod yn rhaid i chi yn gyflym wneud penderfyniadau gwybodus, ac yn edrych yn dda cliwiau cudd a datrys posau. Mae hyn yn naturiol, oherwydd ni all y ddihangfa fod yn hawdd iawn, mae bob amser wedi bod yn gysylltiedig â chymhlethdodau. Po fwyaf anodd y gêm dianc, bydd y mwyaf yn eich hir-ddisgwyliedig ryddid.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath